• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Strona główna

5 października 2016  został uruchomiony nowopowstały Oddział Kliniczny Neonatologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Tego dnia został przyjęty pierwszy pacjent. Przyjmujemy pacjentów wymagających specjalistycznej  diagnostyki i leczenia.